OBVESTILO O IMENOVANJU UPRAVE

25. 02. 2015

Tip objave: Druge objave

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (UR. l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801, obvešča javnost, da je Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d., dne 24.2.2015, ponovno imenoval za predsednika Uprave – generalnega direktorja Cinkarne Celje, d.d., g. Tomaža Benčino, u.d.i.m. in u.d.e. za mandatno obdobje od 30.6.2015 za pet let, ter na predlog predsednika Uprave – generalnega direktorja, g. Tomaža Benčine, ponovno imenoval za članico Uprave in namestnico predsednika Uprave, tehnično direktorico go. Nikolajo Podgoršek Selič, u.d.i.k.i.,s. za mandatno obdobje od 30.6. 2015 za pet let in člana Uprave za področje financ, računovodstva in informatike, mag. Jurija Vengusta za mandatno obdobje od 30.6.2015 za pet let. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o imenovanju Uprave

Nazaj