OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI DEL NA PROJEKTU SANACIJE STARIH OKOLJSKIH BREMEN

14. 04. 2016

Tip objave: Druge objave

V skladu s 373 in 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108710, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26, Celje, mat.št. 5042801, obvešča javnost o javni razgrnitvi poteka del na projektu sanacije starih bremen, ki ga je pripravil izvajalec, nemško podjetje CDM Smith. Vabilo se nahaja v pripetem dokumentu. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o javni razgrnitvi del
Vabilo na javno razgrnitev 

Nazaj