OBVESTILO O ODSTOPU ČLANA NADZORNEGA SVETA CINKARNE CELJE, D. D.

14. 04. 2016

Tip objave: Druge objave

V skladu s 373 in 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108710, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26, Celje, mat.št. 5042801, obvešča javnost , da je 14.4. 2016 prejela odstopno izjavo člana Nadzornega sveta g. Mateja Runjaka, pri čemer, skladno z izjavo, odstop začne učinkovati na dan izvedbe prve naslednje redne skupščine družbe. Izjava se nahaja v pripetem dokumentu. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o odstopu
Odstopna izjava

Nazaj