OBVESTILO O OSNUTKU OKOLJSKEGA SKRBNEGA PREGLEDA – FAZA II

17. 11. 2014

Tip objave: Druge objave

V skladu s 373 in 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča javnost, da je prejela osnutek poročila podjetja ENVIRON Poland Sp.z o.o. o rezultatih izvedenega skrbnega okoljskega pregleda – faza II.

Osnutek poročila je nepopoln in v določenih poglavjih netočen. Kljub temu pa nedvoumno kaže, da so tla na lokaciji Kidričeva 26, Celje, v večjem delu zgrajena iz odpadkov pretekle industrijske dejavnosti. Rezultati kemijskih analiz kažejo na znaten vpliv na okolje in zdravje ljudi, zato smo nemudoma obvestili pristojno ministrstvo in mu posredovali osnutek poročila. 

Ob prejemu končnega poročila bomo povzetek objavili na spletni strani, poročilo pa bo na voljo zainteresirani javnosti na sedežu podjetja.

Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Cinkarna Celje, d.d.
Uprava

Nazaj