OBVESTILO O PODPISU ANEKSA ŠT. 3 O SKUPNEM NASTOPU PRI PRODAJI DELEŽA CINKARNE CELJE, D.D.

06. 06. 2014

Tip objave: Druge objave

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča javnost, da je 5.6.2014 prejela obvestilo Modre Zavarovalnice, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, za ožjo izvedbeno – koordinacijsko delovno skupino prodajalcev, da je bil dne 19.5.2014 podpisan aneks št. 3 sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji 72, 88% deleža družbe Cinkarne Celje, d.d. Vsebina obvestila je razvidna iz pripetega dokumenta.

Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Uprava
Cinkarne Celje, d.d. 

Obvestilo o podpisu aneksa št. 3 o skupnem nastopu pri prodaji deleža Cinkarne Celje, d.d.

Nazaj