OBVESTILO O PODPISU MANDATNE POGODBE S FINANČNIM SVETOVALCEM PRI PRODAJI DELNIC CINKARNE CELJE, D.D.

09. 04. 2014

Tip objave: Finančna poročila, Lastne delnice, Druge objave

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča javnost, da je dne 9.4.2014 prejela obvestilo ožje izvedbeno koordinacijske delovne skupine prodajalcev, Modre zavarovalnice, d.d., in KD Skladi, d.o.o., o podpisu mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem. Vsebina obvestila je razvidna iz pripetega dokumenta.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si od datuma objave tega obvestila in bo dosegljivo pet let.

Obvestilo o podpisu mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem pri prodaji delnic Cinkarne Celje, d.d.

Nazaj