OBVESTILO O POMEMBNIH DELEŽIH

04. 06. 2009

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 117. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur.l. RS št. 67/07, 69708, 40/09), družba Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, objavlja naslednje sporočilo: Dne 3. 6. 2009 je članica uprave družbe Cinkarne Celje, Nikolaja Podgoršek Selič, družbo obvestila, da je dne 1.6. 2009 opravila posle prodaje 122 delnic družbe Cinkarna in ima po opravljenem poslu še 186 delnic oz. 0,0228 % vseh delnic izdajatelja.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o pomembnih deležih

Nazaj