OBVESTILO O POMEMBNIH DELEŽIH

18. 09. 2012

Tip objave: Lastne delnice

V skladu s 124 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (U.L. RS št. 108/10), Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ul. 26, mat. št. 5042801 obvešča, da je prejela obvestilo Nacionalne finančne družbe za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., o spremembi deležev, z vsebino razvidno v pripetem dokumentu. Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si od datuma objave tega obvestila in bo dosegljivo pet let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

Obvestilo o pomembnih deležih
Obvestilo o pomembnih deležih 

Nazaj