OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

26. 05. 2020

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja informacijo, da je nadzorni svet družbe, dne 25. 5. 2020, na 3. izredni seji v letu 2020, izvolil novega predsednika nadzornega sveta ter izmed svojih članov na podlagi 273. ZGD-1 imenoval začasnega predsednika Uprave. Predsednik nadzornega sveta je postal Mario Gobbo. Za začasnega predsednika Uprave, do nastopa rednega predsednika uprave, oziroma največ za čas enega leta, je bil imenovan dosedanji predsednik nadzornega sveta Aleš Skok. Aleš Skok bo funkcijo predsednika Uprave prevzel s 1. 7. 2020. Nadzorni svet bo skladno s statutom družbe imenoval še enega člana/članico uprave do zaključka mandata sedanje Uprave (30. 6. 2020).

Mario Gobbo ima skoraj 40 let izkušenj na področju bančništva v Evropi, New Yorku in drugih delih sveta, vključno s Kitajsko, Indijo, Rusijo in vzhodno Evropo. V dosedanji karieri je sodeloval in sklepal transakcije v industriji barv, nafte in plina, zdravstvu in finih kemikalijah, vključno s svetovanjem, financiranjem in lastniškimi naložbami.

Mario Gobbo je pridobil več strokovnih in znanstvenih nazivov; diploma iz organske kemije Univerze v Harvardu, diploma iz biokemije Univerze v Coloradu, diploma in doktorski naziv iz managementa Wharton School-Univerze v Pensilvaniji.

Aleš Skok ima dolgoletne izkušnje v kemijski industriji v lokalnem in mednarodnem okolju. Vodil je time na področju R&D, produktnega managementa, prodaje, proizvodnje, korporativne strategije ter M&A. Več kot 10 let je bil član uprave delniških družb ter predsednik in član številnih nadzornih svetov v Sloveniji in tujini. Aleš Skok je pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja kemijske tehnologije na Univerzi v Ljubljani in naziv MBA na Massachussets Institute of Techonology (MIT) – Sloan School of Management, Cambridge (USA).

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva pet let od datuma objave.

 

Nadzorni svet družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj