OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

19. 06. 2020

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja informacijo, da je nadzorni svet družbe, dne 16. 6. 2020, na 3. korespondenčni seji v letu 2020, dosedanjo članico Uprave – tehnično direktorico Nikolajo Podgoršek Selič, imenoval za članico upravetehnično direktorico za mandatno dobo od 1.7.2020 do 30. 6. 2021 oz. do imenovanja nove uprave.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva pet let od datuma objave.

 

Nadzorni svet družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj