OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

09. 12. 2020

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, obvešča javnost, da je Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d., na redni seji, dne 8. 12. 2020, imenoval Aleša Skoka za predsednika Uprave Cinkarne Celje, z mandatno dobo od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2025. Aleš Skok je na seji podal odstopno izjavo, da z dnem 31. 12. 2020 odstopa kot član nadzornega sveta. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj pet let od datuma objave.

 

Nadzorni svet družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj