OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

24. 12. 2020

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja informacijo, da je nadzorni svet družbe, dne 23. 12. 2020, na 5. korespondenčni seji v letu 2020, dosedanjo članico Uprave – tehnično direktorico Nikolajo Podgoršek Selič, imenoval za članico uprave tehnično direktorico za redno mandatno dobo od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2025.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva pet let od datuma objave.

 

Nadzorni svet družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj