Obvestilo o poslih članice uprave z delnico CICG

09. 07. 2024

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, obvešča, da je Nikolaja Podgoršek Selič, članica uprave - tehnična direktorica Cinkarne Celje, d.d., kupila 9. 7. 2024, 500 delnic družbe z oznako CICG, po ceni 22,60 EUR/delnico v skupni vrednosti 11.300,00 EUR.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako CICG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Nikolaja Podgoršek Selič v lasti 2.360 delnic z oznako CICG.

Objava bo dostopna za obdobje najmanj 5 let.

Nazaj