Obvestilo o poslih predsednika uprave z delnico CICG

10. 06. 2024

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, obvešča, da je Aleš Skok, predsednik Uprave Cinkarne Celje, d.d.,kupil dne

- 6. 6. 2024, 100 delnic družbe z oznako CICG, in sicer po ceni  21,20 EUR/delnico in v skupni vrednosti 2.120,00 EUR in 
- 7. 6. 2024, 400 delnic družbe z oznako CICG, in sicer po ceni 21,30 EUR/delnico in v skupni vrednosti 8.520,00 EUR.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako CICG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Aleš Skok v lasti 1.300 delnic z oznako CICG.

Objava bo dostopna za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Nazaj