OBVESTILO O SKLEPIH 14. SKUPŠČINE

07. 06. 2011

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 14. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 6. 6. 2011 Na skupščini je bilo prisotnih 642.790 delnic, kar predstavlja 79,1149 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 14. skupščine

Nazaj