OBVESTILO O SKLEPIH 15. SKUPŠČINE

06. 06. 2012

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 15. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 5. 6. 2012. Na skupščini je bilo prisotnih 655.424 delnic, kar predstavlja 80,6699 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 15. skupščine

Nazaj