OBVESTILO O SKLEPIH 16. SKUPŠČINE

23. 10. 2012

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 16. Skupščine družbe Cinkarne Celje, d.d., z dne 23.10.2012. Na skupščini je bilo prisotnih 499.024 delnic, kar predstavlja 61,4201% delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 16 skupščine

Nazaj