OBVESTILO O SKLEPIH 17. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

05. 06. 2013

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 17. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 4.6. 2013. Na skupščini je bilo prisotnih 655681 delnic, kar predstavlja 80,7015 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 17. skupščine delničarjev

Nazaj