OBVESTILO O SKLEPIH 18. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

03. 06. 2014

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 18. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 3.6. 2014. Na skupščini je bilo prisotnih 617.275 delnic, kar predstavlja 75, 9745 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 18. skupščine delničarjev

Nazaj