OBVESTILO O SKLEPIH 19. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

16. 06. 2015

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 19. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 16.6. 2015. Na skupščini je bilo prisotnih 601.465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 19. skupščine delničarjev

Nazaj