OBVESTILO O SKLEPIH 20. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

08. 06. 2016

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 20. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 7.6. 2016. Na skupščini je bilo prisotnih 571.173 delnic, kar predstavlja 70,30 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih 20. skupščine delničarjev 

Nazaj