OBVESTILO O SKLEPIH 21. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

06. 06. 2017

Tip objave: Skupščina

Skladno s 100. in 106 členom ZTFI ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družba Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 21. Skupščine družbe Cinkarne z dne 6.6.2017. Na skupščini je bilo prisotnih 525.082 delnic, kar predstavlja 64,63 % delnic družbe z glasovalno pravico.

PDF

Nazaj