OBVESTILO O SKLEPIH 22. SKUPŠČINE

05. 06. 2018

Tip objave: Skupščina

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 22. Skupščine družbe Cinkarne z dne 5. 6. 2018.

Na skupščini je bilo 14:04 prisotnih 535.174 delnic, kar predstavlja 65,87 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Na skupščini je bilo ob 14:45 prisotnih 535.874 delnic, kar predstavlja 65,96 % delnic družbe z glasovalno pravico.

PDF

Nazaj