OBVESTILO O SKLEPIH 24. SKUPŠČINE

17. 06. 2020

Tip objave: Skupščina

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 24. Skupščine družbe Cinkarne z dne 17. 6. 2020

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.

PDF

Nazaj