OBVESTILO O SKLEPIH IZREDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

27. 02. 2018

Tip objave: Skupščina

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe izredne Skupščine družbe Cinkarne z dne 27.2.2018.

Na skupščini je bilo prisotnih 550.812 delnic, kar predstavlja 67,79% delnic družbe z glasovalno pravico.

PDF

Nazaj