OBVESTILO O SKLEPIH IZREDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

23. 12. 2019

Tip objave: Skupščina

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe izredne Skupščine družbe Cinkarne z dne 23. 12. 2019

PDF

Nazaj