OBVESTILO O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

15. 12. 2009

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, družba Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26, Celje, objavlja naslednjo informacijo: Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d. je na 6. redni seji dne 14. 12. 2009 soglasno ponovno imenoval za predsednika uprave – generalnega direktorja Tomaža Benčino, u.d.i. in u.d.e., za mandatno obdobje od 30. 6. 2010 dalje za pet let. To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o sklepih nadzornega sveta

Nazaj