OBVESTILO O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

10. 02. 2010

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, družba Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26, Celje, objavlja naslednjo informacijo: Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d. je na 1. redni seji dne 9. 2. 2010, na predlog predsednika uprave – generalnega direktorja g. Tomaža Benčine, u.d.i. in u.d.e., soglasno ponovno imenoval za članico uprave in namestnico predsednika uprave, tehnično direktorico Nikolajo Podgoršek Selič, u.d.i.k.i., s. za mandatno obdobje od 30. 6. 2010 dalje za pet let in za novega člana uprave, odgovornega za področja financ, računovodstva in informatike, mag. Jurija Vengusta, za mandatno obdobje od 30. 6. 2010 dalje za pet let. To obvestilo bo od dneva objave dalje, za obdobje najmanj pet let, objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o sklepih Nadzornega sveta s prve redne seie dne 9. 2. 2010

Nazaj