OBVESTILO O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

25. 08. 2010

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje, družba Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva 26, Celje, objavlja naslednjo informacijo: Nadzorni svet Cinkarne Celje, d. d. je na svoji konstitutivni seji dne 24. 8. 2010 za predsednico nadzornega sveta ponovno imenoval mag. Matejo Vidnar, za njenega namestnika pa dr. Milana Medveda. To obvestilo bo od dneva objave dalje, za obdobje najmanj pet let, objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si.

Uprava
Cinkarne Celje, d.d.

Obvestilo o sklepih nadzornega sveta

 

Nazaj