OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

02. 06. 2010

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. , Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 13. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 1. 6. 2010. Na skupščini je bilo prisotnih 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Obvestilo o sklepih skupščine

Nazaj