OBVESTILO O SKUPNEM NASTOPU PRI PRODAJI

05. 08. 2013

Tip objave: Druge objave

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča, da je dne 5.8.2013 prejela obvestilo Modre Zavarovalnice d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, o podpisu sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji 72,88 % deleža družbe Cinkarna Celje, d.d., z vsebino, ki je razvidna iz pripetega obvestila.

Obvestilo

Nazaj