OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

19. 01. 2016

Tip objave: Lastne delnice, Druge objave

V skladu s 124. členom in 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12-Zban-1J in 63/13-ZS-K), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, Celje, matična številka 5042801000, obvešča javnost, da je dne 19. 1. 2016 prejela obvestilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana o spremembi pomembnih deležev vrednostnih papirjev izdajatelja Cinkarna Celje, d.d., v višini kot izhaja iz priloženega dokumenta P-DEL. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarne Celje, d.d.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Obvestilo DUTB z dne 14.1.2016

Nazaj