OBVESTILO O SPREMEMBI SKUPNEGA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

02. 09. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih  instrumentov (ZTFI-1), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja nadzorovano informacijo. Na dan 31. 8. 2019 je bilo po podatkih registra imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD  Centralna klirinško depotna družba d.d., upoštevaje že sklenjene zavezovalne posle po evidenci družbe:

a. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977,
b. Skupno število lastnih delnic 5.502, oziroma 0,6810 % izdanih delnic in
c. Skupno število delnic z glasovalno pravico 802.475.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj