OBVESTILO O SPREMEMBI SKUPNEGA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

04. 11. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja nadzorovano informacijo. Na dan 31. 10. 2019 je bilo po podatkih registra imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977,

b. Skupno število lastnih delnic 9.749, oziroma 1,2066 % izdanih delnic in

c. Skupno število delnic z glasovalno pravico 798.228.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj