OBVESTILO O SPREMEMBI SKUPNEGA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

23. 12. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja nadzorovano informacijo. Ker po 20. 12. 2019, zaradi kolektivnega dopusta v mesecu decembru 2019, družba več ne bo izvajala nakupov lastnih delnic, družba objavlja, da je na dan 23. 12. 2019 bilo po podatkih registra imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. ter upoštevaje že sklenjene zavezovalne posle po evidenci družbe:

a. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977,

b. Skupno število lastnih delnic 10.652 , oziroma 1.3184 % izdanih delnic in

c. Skupno število delnic z glasovalno pravico 797.325.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj