OBVESTILO O SPREMEMBI SKUPNEGA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

02. 03. 2020

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja nadzorovano informacijo. Na dan 29. 2. 2020 je bilo po podatkih registra imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. ter upoštevaje že sklenjene zavezovalne posle po evidenci družbe: a. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977, b. Skupno število lastnih delnic 11.721, oziroma 1,4507 % izdanih delnic in c. Skupno število delnic z glasovalno pravico 796.256. Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj