OBVESTILO O TRAJNI ODSTRANITVI RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

27. 11. 2019

Tip objave: Druge objave

Skladno s 124 in 130 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,Ur.l. RS št. 77/2018) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, mat.št. 5042801, dav. št. SI 15280373 obvešča javnost , da je prejela s strani US Ecology Idaho, Inc. potrdilo o trajni odložitvi 30 t radioaktivnih odpadkov v zvezni državi Idaho v Združenih državah Amerike. Uprava hkrati s tem sporoča, da bo imel uspešno zaključeni projekt izvoza radioaktivno kontaminiranih odpadkov pozitivni učinek na izkazan poslovni rezultat za leto 2019, in sicer v višini razlike med oblikovanimi rezervacijami in za ta namen dejansko porabljenimi sredstvi. Pozitivni učinek pred davki bo tako znašal dobre 4 milijone evrov. Daljša izjava za javnost se nahaja https://www.cinkarna.si/si/info-center/novice/2019/11/465-Cinkarna-sistematicno-resuje-okoljske-probleme

Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo vsaj 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj