ODSTOP PREDSEDNIKA IN ČLANA NADZORNEGA SVETA CINKARNE CELJE D.D.

16. 10. 2019

Tip objave: Druge objave

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, ur.l. RS št. 77/2018) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja nadzorovano informacijo: Dne 15. 10. 2019, je na izredni seji nadzornega sveta, predsednik in član nadzornega sveta družbe, Borut Jamnik, podal izrecno in nepreklicno odstopno izjavo, s katero je iz objektivnih razlogov, odstopil z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe, z učinkom na dan 20. 11. 2019.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si od 16. 10. 2019 dalje in bo dosegljivo 10 let od objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj