OKOLJSKO POROČILO CDM SMITH ZA LOKACIJE CINKARNA CELJE, ZA TRAVNIK IN BUKOVŽLAK – OBVESTILO ZA OGLED

19. 06. 2017

Tip objave: Druge objave

Poleg že objavljenega povzetka – »Executive summary« okoljskega poročila za lokacije Cinkarna Celje, Za Travnik in Bukovžlak, ki ga je izdelala neodvisna družba CDM Smith ter elektronskega dokumenta javne prestavitve, Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373 obvešča javnost, da je popolno poročilo na voljo za ogled na sedežu družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje.

Zaradi lažje organizacije je potrebna predhodna najava v tajništvu Vodstva podjetja (Barbara Rozoničnik, tel. 03 427 6101, e-mail: vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si).

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 Uprava družbe
 Cinkarna Celje, d.d.

Okoljsko poročilo CDM Smith za lokacije Cinkarna Celje, Za Travnik in Bukovžlak – obvestilo za ogled

Nazaj