POLLETNO POROČILO 2009

28. 08. 2009

Tip objave: Finančna poročila

Poslovni rezultati Cinkarne so ob zaključku prvih šestih mesecev leta 2009 še vedno slabi, vendar se je trend nazadovanja poslovnih rezultatov ustavil. Izguba izkazana ob koncu prvega četrtletja se je v drugem četrtletju postopno zniževala in prerasla v dobiček. Kot je razvidno iz poročila v nadaljevanju ter priloženih izkazov in bilanc, ključne poslovne kategorije nedvomno zaostajajo za doseženimi rezultati v preteklem letu, vendarle pa se je zaostanek pričel pomembno zmanjševati. Rezultati zaostajajo tudi za optimistično zastavljenimi načrti.

Polletno poročilo 2009

Nazaj