POLLETNO POROČILO 2010

25. 08. 2010

Tip objave: Finančna poročila

Prva polovica leta 2010 se je za Cinkarno iztekla zelo dobro, poslovni rezultati so najboljši v zadnjih letih. Strategija povečevanja tržnih deležev, ki smo jo uveljavljali v času najgloblje recesije, zdaj v nekoliko izboljšanih gospodarskih razmerah prve polovice leta 2010, prinaša visoko povečanje prodaje in z njim izrazit dvig poslovnih rezultatov. Bruto prodajna vrednost in čisti poslovni izid pomembno presegata rezultate dosežene v istem obdobju preteklega leta, prav tako pa sta pomembno višja tudi od sorazmerno smelo zastavljenih ciljev poslovnega načrta 2010.

Polletno poročilo 2010

Nazaj