POLLETNO POROČILO 2012

29. 08. 2012

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje v prvi polovici leta 2012 je bilo zelo uspešno. Nominalno najboljše v zgodovini podjetja, vendarle pa je dejansko stanje drugačno, kot ga izkazujejo številke na prvi pogled. Najpomembnejši poudarek v tem smislu je negativni trend poslovnih rezultatov. Izjemno slabe makroekonomske razmere v svetu, EU in v Sloveniji, se vedno bolj odražajo tudi v hitrem zniževanju obsega naročil in posledičnem erodiranju cenovnih ravni. Marže se pri vseh ključnih programih znižujejo, kar pomeni, da bo poslovanje v drugi polovici leta bistveno manj uspešno kot je bilo v prvi. Poslovnih načrtov glede bruto prodaje do konca leta ne bo moč izpolniti, načrte glede čistega dobička pa bomo, izhajajoč iz današnjega stanja ekonomije in makro napovedi, zelo verjetno dosegli v celoti.

Polletno poročilo 2012

Nazaj