POLLETNO POROČILO 2013

28. 08. 2013

Tip objave: Finančna poročila

V prvi polovici leta 2013 smo, skladno s pričakovanji, poslovali bistveno slabše kot v zadnjih dveh, treh letih. Zdrs poslovnih rezultatov je sorazmeren streznitvi akterjev panoge titanovega dioksida. Po dveh letih vrhunskih rezultatov, ki so izrazito odstopali od dolgoletnih povprečij, se je trg uravnotežil na bistveno nižjih cenovnih ravneh. Vendarle pa je očitno, da je padec poslovne uspešnosti Cinkarne Celje, d. d. bistveno manjši od načrtovanega, hkrati pa bistveno manjši od tistega, ki so ga doživeli konkurenti iz panoge. Slednji so v prvem četrtletju 2013 praviloma poslovali negativno. Uprava posledično ocenjuje, da je poslovanje podjetja, upoštevajoč razmere na relevantnih trgih in v svetovnem gospodarstvu, zelo dobro. Izhajajoč iz trenutnih tržnih razmer ter poznavajoč najpomembnejše napovedi, lahko s precejšno mero gotovosti napovemo, da bo poslovanje v letu 2013, na področju prodaje, predvsem pa glede doseženega dobička, bistveno boljše kot smo načrtovali. Najpomembnejši razlog preseganja načrtov je dejstvo, da se je stanje presežkov na trgu pigmenta po verigi vrednosti nepričakovano hitro preneslo tudi na trg titanonosnih rud in oplemenitenih Ti surovin, kar je ustvarilo pogoje za občutno znižanje nabavnih cen.

Polletno poročilo 2013

Nazaj