POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE 1.1.2019 DO 30.9.2019

18. 11. 2019

Tip objave: Finančna poročila

Cinkarna Celje, d. d. je vnovič dokazala svojo agilnost ter povečala prodajo in bistveno presegla načrtovan celoletni čisti dobiček. Ob koncu devetih mesecev 2019 smo ustvarili 134,8 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za 1 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Najpomembnejša gradnika poslovne uspešnosti sta pigment titanov dioksid in racionalizacija portfelja strateških poslovnih področij, ki je usmerjena v osredotočanje na jedrni program in opuščanje nerentabilnih dejavnosti.

PDF

Nazaj