POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 30.9.2020

19. 11. 2020

Tip objave: Finančna poročila

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja poročilo o poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev leta 2020.

Poročilo je Nadzorni svet družbe Obravnaval na redni seji 18. 11. 2020.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

 

 

Družba je po javni objavi Poročila o poslovanju za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 zaznala, da je prišlo do napake na zadnji strani poročila in sicer v odstavku pod "Pojasnila".

Glede na navedeno družba objavlja popravljen čistopis Poročila o poslovanju za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Popravljeno poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe 19. 11. 2020, ter bo dostopno vsaj 10 let.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

PDF Popravek
PDF

Nazaj