POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE OD 1.1.2021 DO 30.9.2021

26. 11. 2021

Tip objave: Finančna poročila

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja poročilo o poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev leta 2021.  V devetih mesecih 2021 smo realizirali prodajo, ki je za 12 % višja od prodaje preteklega primerljivega  obdobja. Na dvig prodaje je vplivalo ugodno povpraševanje iz vseh geografskih segmentov, kar je povezano z vsesplošnim dvigom potrošniškega/nabavnega optimizma. Azijska konkurenca je prisotna, a po znatno višjih cenah kot v preteklih obdobjih. Višje prodajne cene s strani azijskih dobaviteljev so v razmerah, kjer je ponudba zaostrena, ustvarile višje povpraševanje po izdelkih zahodnih multinacionalk in lokalnih proizvajalcev. Čisti dobiček je dosegel višino 26,2 mio € in je za 90 % višji od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta, ko je le-ta dosegel višino 13,8 mio €. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 42,6 mio € in znaša 29 % od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA višji za 68 %.

Poročilo je Nadzorni svet družbe obravnaval na redni seji 25. 11. 2021.

Poročilo je objavljeno in bo vsaj 5 let dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj