POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE 1.1.2013 DO 30.9.2013

06. 11. 2013

Tip objave: Finančna poročila

V devetih mesecih leta 2013 smo po napovedih, poslovali občutno pod ravnmi zadnjih dveh, treh let. Padec poslovnih rezultatov ustreza očitnim presežkom ponudbe na trgu panoge titanovega dioksida. Po dveh letih vrhunskih rezultatov, ki so izrazito odstopali od dolgoletnih povprečij, se je trg v zadnjem obdobju uravnotežil na bistveno nižjih cenovnih ravneh. Ugotavljamo, da je padec poslovne uspešnosti Cinkarne Celje, d. d. bistveno manjši od načrtovanega, hkrati pa bistveno manjši od tistega, ki so ga doživeli konkurenti iz panoge. Slednji so, sodeč po javno dostopnih podatkih, v prvi polovici leta 2013 poslovali sorazmerno slabo, večina celo negativno. Uprava podjetja ocenjuje, da je poslovanje podjetja, upoštevajoč razmere na naših ključnih industrijskih trgih in tudi v svetovnem gospodarstvu, zelo dobro. Kot smo napovedovali že ob polletnem poročilu, lahko na podlagi trenutnih tržnih razmer ter poznavajoč najpomembnejše napovedi, vnovič ocenimo, da bo poslovanje v letu 2013, glede doseženega dobička, bistveno boljše kot smo načrtovali. Najpomembnejši razlog preseganja načrtov poslovne uspešnosti je dejstvo, da se je stanje presežkov na trgu pigmenta po verigi vrednosti nepričakovano hitro preneslo tudi na trg titanonosnih rud in oplemenitenih Ti surovin, kar je ustvarilo pogoje za občutno znižanje nabavnih cen.

Poročilo poslovodstva za obdobje 1.1.2013 do 30.9.2013

Nazaj