POVZETEK OKOLJSKEGA POROČILA CDM SMITH ZA LOKACIJE: CINKARNA CELJE, ZA TRAVNIK, BUKOVŽLAK

19. 05. 2017

Tip objave: Druge objave

Skladno z napovedjo ob objavi povzetka – »Executive summary« okoljskega poročila vezanega na lokacije Cinkarna Celje, Za travnik in Bukovžlak, ki ga je izdelala neodvisna družba CDM SMITH, objavljenega 18.5.2017 v angleškem izvirniku,

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja prevod dokumenta v slovenščini.

Prevod bo od dne 19.5.2017 dalje dostopen tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in dosegljiv 10 let od njegove objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

Spremni dopis k objavi prevoda OP
Povzetek okoljskega poročila CDM Smith za lokacije Cinkarna Celje, Za Travnik, Bukovžlak

Nazaj