POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 2015 Z OCENO POSLOVANJA 2014

17. 12. 2014

Tip objave: Finančna poročila

Za leto 2014 smo načrtovali visok poslovni izid, ki ga bomo izhajajoč iz uspešnosti poslovanja v prvih devetih mesecih in temelječ na projekcijah do konca leta, zelo verjetno dosegli. Donosnost sistema je bila v prvi polovici leta 2014 zelo visoka, v drugi polovici leta pa je prišlo do poslabšanja predvsem zaradi zapiranja škarij nabavnih / prodajnih cen. Značilno so v drugi polovici leta vladali pogoji tržnih presežkov, kar je potisnilo prodajne cene pigmenta navzdol, medtem ko je bilo zniževanje nabavnih cen surovin omejeno z njihovimi proizvodnimi stroški, padec marž je bil s tem neizogiben.

Povzetek poslovnega načrta 2015 z oceno poslovanja 2014

Nazaj