POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 2016 Z OCENO POSLOVANJA 2015

16. 12. 2015

Tip objave: Finančna poročila

Poslovno leto 2015 je zaznamovano z vztrajnim drsenjem povprečnih prodajnih cen naših nosilnih izdelkov. Kljub temu, da smo vztrajno vršili pritisk na znižanje vhodnih cen, nam visokih marž iz leta 2014 ni uspelo zadržati. Tak razvoj dogodkov smo predvideli in tudi vgradili v poslovni načrt 2015 ter napovedali nižji a še vedno visok načrt čistega dobička v višini 8,3 milijonov evrov. Devet mesečno poslovanje, napovedi in projekcije do konca leta kažejo, da se bomo načrtu čistega dobička izrazito približali, zelo verjetno pa ga ne bomo v celoti dosegli zaradi izrazitega poslabšanja tržnih razmer v zadnji četrtini leta. Dobičkonosnost podjetja je bila v prvi polovici leta 2015 visoka, v drugi polovici leta pa je prišlo do poslabšanja predvsem zaradi erozije prodajnih cen. V drugi polovici leta so vladali pogoji tržnih presežkov, kar je potisnilo prodajne cene pigmenta dodatno navzdol, medtem ko je bilo zniževanje nabavnih cen surovin objektivno dušeno z njihovimi neposrednimi proizvodnimi stroški. Povsem logično smo s tem zelo blizu najnižjega dela krivulje poslovnega cikla, kar pomeni da je donosnost nizka, četudi sodeč po aktualnih panožnih primerjavah, v samem vrhu panoge titanovega dioksida.

Povzetek poslovnega načrta 2016 z oceno poslovanja 2015

Nazaj